Izrada CHIA plotova (XCH)

Servis smo u Hrvatskoj za izradu plotova. Po naružbi vršimo izradu CHIA plotova i time omogućavamo brži pristup tržištu što je jedan od bitnijih faktora za ostvaranje zarade.

Ne trebate ulagati u vaše mašine i SSDove koje nećete više koristiti nakon što otplotate max TBW SSDa.

Za vas vršimo izradu Chia (XCH) plotova.

Više »